ЗА ДА ВЗЕМЕТЕ ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ

ЗА ВАШИЯ ИМОТ И УСЛУГИТЕ, КОИТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

безплатна консултация

ЗАПИШИ СЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Запознайте се с възможността да купите имот с професионален консултант.

Ще се свържем с Вас в рамките на 48 часа за посещение в наш офис и ще Ви запознаем с нашата услуга.

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА
За пълна и качествена проверка за имота, който купувате, са необходими слените документи:

  • Копия на всички предходни документи до първи собственик на земята и/или апартамента (нот. актове, удостоверения за наследници, делби), хронологично и логически свързани, които освен като копия на нотариуса се подават и в Агенция по вписвания за издаване на удостоверение за липса на тежести;
  • Удостоверение от отдел “Общински имоти” на съответната община, от което да е видно, че за имота няма Акт за държавна собственост от 01.06.1996., няма Акт за общинска собственост и няма реституационни претенции от трети лица
  • Ако първичният документ, с който е придобит имота, е договор за покупка от община, трябва да се снабдите и с Удостоверение, издадено от отдел общински имоти на съответния район на общината, от което да е видно, че договорът фигурира в регистрите на общинската администрация, че преписката се съхранява в районната администрация, че лицето, което е подписало договора, има тези правомощия към датата на подписването на договора, че имотът понастоящем няма държавен и/или общински характер и че няма реституационни претенции към имота от трети лица.