ЗАЩО С ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ?

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА НАШИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ КАТО КУПУВАЧ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ?
 ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ

  • който ще организира за Вас огледи на имоти;
  • ще отсее реалните оферти за имоти от фалшивите;
  • ще провери правното състояние на имота заедно с адвокат преди да капарирате или депозирате каквато и да било сума на собственика на имота;
  • ще ви съдейства относно набавяне на документи необходими за банка, ако ползвате банков кредит;
  • ще забележи детайли в имота и извън него, които Вие няма да видите и ще Ви ги каже!
  • професионалния консултант ще ви осигури определено ниво на сигурност когато отивате в нечии дом на оглед!
    Помислете – нито вие знаете къде отивате когато звъните сам по някоя обява, нито собственика знае кой влиза в дома му!

АДВОКАТ

  • който ще провери наличността и правния статут на документите за имота;
  • НИЕ РАБОТИМ С АДВОКАТ. АКО ИМАТЕ ВАШ ДОВЕРЕН АДВОКАТ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ НЕГОВИТЕ УСЛУГИ.
адвокат АДВОКАТЪТ НЕ ОРГАНИЗИРА ОГЛЕДИ НА ИМОТИ, НЕ ПРЕГОВАРЯ, НЕ СЕ АНГАЖИРА ЛИЧНО ДА ИЗВАДИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТАНЦИИ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ за нотариалното изповядване на сделката при нотариус (предходни актове с давност поне 10 години, документи за представяне пред банка, удостоверение с идентификационен номер от Кадастър, скици, и други съпътстващи документи, удостоверение за тежести от агенция по вписвания и т.н), НЕ ПРОУЧВА ПАЗАРА СПОРЕД ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НЕ ОТСЯВА ФАЛШИВИТЕ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНО РЕАЛНИ ОФЕРТИ за продажба на имоти.
Работата на адвоката е от съвсем различно естество и не може да бъде сравнявана с работата на професионалния консултант. АДВОКАТЪТ ЩЕ ПОИСКА ОТ ВАС ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ и ще даде ПРАВНО СТАНОВИЩЕ относно необходимостта от допълнително изискуеми документи, клаузи по договори и анекси, и нотариалното изповядване на сделката!  

Адвокатът установява правния статут на имота, който искате да купите на база документи, за набавянето на които съдейства Вашия професионален консултант.

КОЛКО ВРЕМЕ СТРУВА ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ?