Всички публикации в категория

НОВИНИ

Имат ли срок скиците, схемите и има ли презаверка

Имат ли срок скиците и схемите от кадастъра?

АГКК/СГКК не извършва услуга „Презаверка на скица или схема“ Разпоредбата на чл.35, ал. 1 от отменената Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри /обн. ДВ. бр.41 от 2005г., бр.82 от 2011г./ регламентираше възможността за…

Прочети още