ПРОДАВА СКЛАДОВА БАЗА

България-- гр. Баня-община Карлово, до река Стряма
Продава 120,000€ - СКЛАД
2070 6720 Кв.м

Продава се масивна стоманенобетонна сграда с размери 38 м.дължина, 16 м.ширина, 8 м. височина и с воден басейн на покрива с обем 180 куб.м;Склад за гориво в сграда с размери 10х12х4 м.-120 кв.м;Гараж за транспортни средства 10х50х6 м. – 500 кв.м Котелно (без оборудване) 8х30х6 м. – 240 кв.м; Масивна тухлена сграда 8х15х5 м. – 120 кв.м с вграден трафопост 50 ква;Път: достъп до имота и връзка с първокласна пътна мрежа Карлово-Пловдив чрез път с макадамова настилка около 1 200 м.Вода: захранване от собствен водоизточник – сондажни кледенци – 2 броя – 16 м. дълбочина 2 бр. помпи с тръбна мрежа от поцинковани тръби 1 ¼”;Канализация: съществува с диаметър ф200 с обща дължина 300 м. Без пречиствателно съоръжение, като оттичането става в р. Стряма;Електрозахранване: собствен трафопост 50 ква;Ограда: съществува масивна тухлена с височина 2 м.Предназначение:Когато имота е бил създаван, предназначението му е било за розоварна. Сградата, където е била розоварната е с демонтирани съоръжения.Сградите са в сравнително добро състояние и могат да се ползват за различни цели.

Карта на имота

Вашият коментар